دیدار رئیس و معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با آیت الله هاشمی رفسنجانی