دیدار سفیر و چند تن از استادان علوم ارتباطات دانشگاه اسلو نروژ با آیت الله هاشمی رفسنجانی