دیدار اعضای گروه سرمایه‌گذاری آل‌طه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی