دیدار رئیس و اعضای خانه کشاورز با آیت الله هاشمی رفسنجانی