دیدار معاون نخست وزیر و وزیر دارائی جمهوری اسلواک با آیت الله هاشمی رفسنجانی