حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی