دیدار صدراعظم سابق آلمان با آیت الله هاشمی رفسنجانی