دیدار جمعی از معتمدین شمیران با آیت الله هاشمی رفسنجانی