حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش «وحدت حوزه و دانشگاه»