دیدار رئیس مجلس سنای فرانسه با آیت الله هاشمی رفسنجانی