دیدار مدیر عامل و معاونین شرکت بازرگانی و تولیدی همگام با آیت الله هاشمی رفسنجانی