دیدار وزیر جهاد کشاورزی و معاونین ایشان با آیت الله هاشمی رفسنجانی