دیدار جمعی از میهمانان خارجی همایش راهبردی دیابت با آیت الله هاشمی رفسنجانی