گزارش تصویری همایش بزرگداشت بانوی انقلاب اسلامی، خانم خدیجه ثقفی