درباره‌ما

اداره کل روابط عمومی و تبلیغات دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امین و رابط دوسویه مردم عزیز و این نهاد مصرّح در بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
این پایگاه اطلاع رسانی همواره خود را نیازمند دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادات سازنده و مفید برای غنای محتوا می‌داند، با امید به همراهی همه عزیزان.